Chống sét van 96kV cho Đường dây và trạm 110kV

Chống sét van 96kV cho đường dây và trạm 110kV TE (Tyco Electric) được Công ty điện Phong Vũ phân phối duy nhất tại Miền Trung, Việt Nam.

Chống sét van 96kV TE sản xuất tại Anh theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 do hiệp hội STL chứng nhận.

Công ty điện Phong Vũ cung cấp chống sét van 96kV TE qua các dự án tại CPC và các điện lực thành viên.

Mô tả

Chống sét van 96kV cho đường dây và trạm 110kV TE (Tyco Electric) được Công ty điện Phong Vũ phân phối duy nhất tại Miền Trung, Việt Nam.

Chống sét van 96kV TE sản xuất tại Anh theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 do hiệp hội STL chứng nhận.

Công ty điện Phong Vũ cung cấp chống sét van 96kV TE qua các dự án tại CPC và các điện lực thành viên.